Αρ. Απόφασης: 062/2018

Ημερομηνία: 16/03/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση με βιομάζα, στην εταιρεία Bioland Project 19 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2000kWp, στο Φ/Σχ. 30/03W2, τμήμα 4, τεμάχιο 337 στους Αγίους Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 19 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2000kWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-378, τμήμα 5, τεμάχια 134, 141, 143 και 144 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Santiam Investment IV Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3600kWp, στο Φ/Σχ. 31/09E1, τμήμα 3, τεμάχια 335, 501, 502, 509, 510, 525 και 815, στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.