Αρ. Απόφασης: 313/2019
 
Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής

 
Αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ΄αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο, στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.  
 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/ Κ32-2008, της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd μέχρι τις 31/12/2024. 
  2. Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd.