Αρ. Απόφασης: 255/2022

Ημερομηνία: 02/08/2022

Θέμα: 
6 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 19,324MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Renergetic Ltd (ΗΕ 420502), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,524 MWp, στo Φ/Σχ. 30/10E2, τμήμα 3, τεμάχια 80,125,153,398,431,432,433,434, στην Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 63 Ltd (HE 388872), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2 MWp, στο Φ/Σχ. 50/37, τεμάχιο 425, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3 MWp, στο Φ/Σχ. 49/64, τεμάχια 46,48,52,341,340, στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 88 Ltd (ΗΕ 394023), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,2 MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-379, τεμάχια 419, 422, και στο Φ/Σχ. -/2-279-379, τεμάχια 423, 428, 493, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 84 Ltd (ΗΕ 394008), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3 MWp, στο Φ/Σχ. -/2-272-378, τεμάχια 43,44,410,411, στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 87 Ltd (ΗΕ 394021), συνολικής εγκατεστημένης 2,8 MWp, στο Φ/Σχ. -/2-271-377, τεμάχια 193,195, στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.