Αρ. Απόφασης: 25/2022

Ημερομηνία: 04/02/2022

Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 4,03MWp
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων,αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 78 Ltd (ΗΕ 393422), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 50/14, τεμάχιο 225, στην Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 74 Ltd (ΗΕ 393417), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 50/14, τεμάχιο 223, στην Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 39 Ltd (ΗΕ 375836), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, Φ/Σχ. 50/37, τεμάχιο 226, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Aristoklia Solar Ltd (HE 218691), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,08MWp, Φ/Σχ. 46/62, τεμάχιο 628, στην Δωρά της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Klimatzia Ltd (ΗΕ 427989), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/12, τεμάχιο 786, στo Πολέμι της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.