​​Αρ. Απόφασης: 210/2018

Ημερομηνία: 23/11/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H ΡΑΕΚ αποφάσισε να χορηγήσει:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Αιμίλιο Καϊλή, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,09978MWp, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχιο 258 στον Λυθροδόντα της επαρχίας Λευκωσία με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 51 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,3MWp, στο Φ/Σχ. 28/16, τεμάχια 124, 125, 137, 143 και 144 στον Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 52 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. -/2-207-384, τμήμα 2, τεμάχιο 332 στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 53 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στο Φ/Σχ. 30/46Ε1, τμήμα 7, τεμάχιο 381 στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 53 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 30/53W2, τμήμα 11, τεμάχιο 228, στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 54 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 52/39, τεμάχιο 236, στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
     
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.