Αρ. Απόφασης: 196/2019

Ημερομηνία: 29/07/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαίρεσης από Αδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να χορηγήσει Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 9 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,9ΜWp, στο Φ/Σχ. 50/36, τεμάχια 4 και 5 και στο Φ/ΣΧ. 50/28, τεμάχιο 210, στο Αλεθρικό με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η Εξαιρέση από Άδεια Λειτουργίας θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.