Αρ. Απόφασης: 1632/2016
 
Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου 2016


Θέμα: ​Χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο, για Εμπορική Χρήση
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 5.581kWp, σε ιδιωτική γη στη Ποταμιά της επαρχίας Λευκωσίας, Φύλο/Σχέδιο 31/41, Τεμάχια 127 & 239.