Αρ. Απόφασης: 15/2020
 
Ημερομηνία: 14 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας Εnergean International Ltd, HE 262224, για χορήγηση άδειας για ιδιοκτησία, κατασκευή και εκμετάλλευση εγκατάστασης φυσικού αερίου