Αρ. Απόφασης: 139/2019

Ημερομηνία: 07/06/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 40 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,999MWp, στο Φ/Σχ. 39/09, τεμάχιο 313, στο Πολιτικό, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 41 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 32/57, τεμάχιο 264, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Bioland Project 41 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,55MWp, στο Φ/Σχ. 41/01, τεμάχια 7 και 10, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 58 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 55/20, τεμάχια 659 και 850, στην Καλαβασό, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 69 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,8MWp, στο Φ/Σχ. -/2-424-352, τεμάχιο 329, στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ξένιο Ππαλή, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 30/50, τεμάχιο 771 στα Πέρα, της επαρχίας Λευκωσία με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Ανδρούλλα Γιασεμίδου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-193-354, τμήμα 3, τεμάχιο 195 στη Λάνεια, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,14MWp, στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 197, 200, 204, 229, 230, 234, 235, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cholevasa Enterprises Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,7MWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχια 44 και 367, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cholevasa Enterprises Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,8MWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχια 12, 13, 30 και 31, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cholevasa Enterprises Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,3MWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχια 42 και 55, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Gearbulk Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,8MWp, στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 187, 188, 191, 192 και 193, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  13. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Gearbulk Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 187 και 191, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  14. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Ειρήνη Σοφοκλέους, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. -/2-193-355, τμήμα 2, τεμάχιο 109 στη Λάνεια, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  15. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ανδρέα Ζίττη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 30/25Ε2, τεμάχια 129 και 132 και Φ/Σχ. 30/26W2, τεμάχια 126, 128, 434 και 435 στην Ανάγεια, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  16. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Νίκο Παπαδόπουλου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,507MWp, στο Φ/Σχ. Φ/Σχ. 53/01, τεμάχιο 1057 στην Πάχνα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  17. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 57 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/04, τεμάχιο 280, στην Στενή, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  18. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 68 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 35/04, τεμάχιο 322, στην Στενή, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  19. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Stelsolmar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 52/47, τεμάχιο 17, στην Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.