Ο Δρ. Χρίστος Ττοφή, μόνιμος Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική), στο Γραφείο της  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), παραιτήθηκε από την 1η  Μαρτίου 2018.