Η κα Πολυξένη Μενελάου Δραγάτση, Λειτουργός Α’ (Οικονομικές Υπηρεσίες), στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) παραιτήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2022.