Η κα Μαρία Βιολάρη, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός επί δοκιμασία, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) παραιτήθηκε  την 19η Αυγούστου 2022.