Αριθμός Γνωστοποίησης 01/2018 - Δημοσίευση 19/10/2018
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2017, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, προκήρυξη για πλήρωση της θέσης Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και η κλίμακα της θέσης Α13. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίες, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,  αποτείνεστε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στις Θέσεις Εργασίας.