H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 25 Μαΐου 2020 δημοσίευσε την υπ’ αριθμόν 174/2020 Απόφαση αναφορικά με την έγκαιρη προειδοποίηση και τα μέτρα πρόληψης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο σύνδεσμο https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-174-2020.
 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 επηρεάστηκαν τόσο οι εργασίες της Διεύθυνσης Παραγωγής της ΑΗΚ για εγκατάσταση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού όσο και οι εργασίες για την έγκαιρη εγκατάσταση  του πρόσθετου προσωρινού παραγωγικού δυναμικού ισχύος 130MWe το οποίο έπρεπε η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ να έχει  διαθέσιμο για το διάστημα από 01.06.2020 έως 15.09.2020 για την περίπτωση που οι υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής της που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και το περιθώριο εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος για το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.
 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει του άρθρου 25(1)(δ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122(Ι)/2003 και ενεργώντας ως αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμώντας το ενδεχόμενο να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία για το διάστημα από 01.06.2020 έως 15.09.2020, έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) θα έχει για το εν λόγω διάστημα στη διάθεσή του το απαιτούμενο παραγωγικό δυναμικό για την κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και του περιθωρίου εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος για το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.
 
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει πάντοτε να αποτελεί προτεραιότητα του καταναλωτή.