Στις εξετάσεις που έγιναν στις 18 Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις πρόνοιες των Νόμων περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 2003-2017 και όλους τους Κανονισμούς που απορρέουν από τους συγκεκριμένους Νόμους, σύμφωνα και με τα Σχέδια Υπηρεσίας των Μελών του Γραφείου της ΡΑΕΚ, έχουν πετύχει οι πιο κάτω Λειτουργοί της ΡΑΕΚ, με αλφαβητική σειρά:
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1. Αυγουστή Αριστοκλής
2. Ευαγόρου Δημήτρης
3. Ζουβάνη Χριστίνα
4. Μιχαηλίδης Ρογήρος