Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έχει προκηρύξει το Διαγωνισμό 02/2018 "Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΡΑΕΚ σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο Διαγωνισμός 02/2018

ΡΑΕΚ
 
Λευκωσία, 16/02/2018