Στις εξετάσεις που έγιναν στις 25 Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με τις πρόνοιες: (α) του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 (Ν.129(I)/2021), (β) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021(Ν.130(Ι)/2021), των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 (Ν.183(Ι)/2004) και (δ) όλων των Κανονισμών που απορρέουν από τους συγκεκριμένους Νόμους, σύμφωνα και με τα Σχέδια Υπηρεσίας του προσωπικού της ΡΑΕΚ, έχουν επιτύχει τα πιο κάτω άτομα, με αλφαβητική σειρά:
 
Βενιζέλου Βενιζέλος
Βιολάρη Μαρία
Γιαννάκη Στέφανη
Ζαχαρία Λάζαρος
Ιωάννου Έλενα
Καραγιάννης Χρίστος
Μαλιώτη Μαριέλλα
Μιτσή Ντεζιρέ Ελέν
Μιχαήλ Δήμητρα
Περατίτης Γιώργος
Προκοπίου Εύη
Συμεού Μυρσίνη
Τσιουπής Χαράλαμπος
Χαραλάμπους Εύη
Χαριδήμου Πέτρος