Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων στη ΡΑΕΚ, Μηχανικού Ενέργειας (Μηχανολογία) 01/2020, Μηχανικών Ενέργειας (Ηλεκτρολογίας) 02/2020 και Εσωτερικού Ελεγκτή (03/2020), που είναι προγραμματισμένες το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο αναθεωρημένο Πρωτόκολλο για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία που επισυνάπτεται.
 
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρωτόκολλο θα επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο ΜΟΝΟ σε όσους υποψηφίους προσκομίσουν rapid-test εντός 72 ωρών πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης με αρνητικό αποτέλεσμα και σε όσους προσκομίσουν δεόντως συμπληρωμένη την «Υπεύθυνη Δήλωση» (Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου). Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που αξιολογηθεί ότι υποψήφιος παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα
που παραπέμπουν σε ενδείξεις για πιθανότητα κρούσματος κορωνοϊού δεν θα επιτραπεί η είσοδος του στο Εξεταστικό Κέντρο.
 
Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις την 6/2/2021 καλούνται επίσης να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.
 
Τέλος, επαναλαμβάνεται  ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο εξεταστικό κέντρο της επιστολής που έχει αποσταλεί από τη ΡΑΕΚ στους υποψηφίους που κλήθηκαν στις γραπτές εξετάσεις.