Σε συνέχεια των Οδηγιών προς Υποψηφίους και του Πρωτοκόλλου για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία που αποστάλθηκαν με επιστολή στους υποψήφιους που κλήθηκαν σε γραπτή εξέταση, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ επικαιροποιημένο πρωτόκολλο, από το οποίο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  1. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο στις 08:15, ήτοι 45 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.
  2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους το δελτίο ταυτότητας τους και τη σχετική επιστολή εξετάσεων που τους έχει αποσταλεί από την PAEK.
  3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Καλούνται οι υποψήφιοι να έχουν έτοιμη, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση κατά την προσέλευσή τους στο Εξεταστικό Κέντρο. 
  4. Καθίσταται υποχρεωτική η σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας από τους υποψηφίους καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης και της παραμονής στους εσωτερικούς χώρους του Εξεταστικού Κέντρου.