Η κα. Χριστίνα Σπερέζη, μόνιμος Λειτουργός Ενέργειας (Φυσικό Αέριο και άλλα καύσιμα), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), προάγεται στη μόνιμη θέση Λειτουργός Α’ (Φυσικό Αέριο), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), από την 1η Δεκεμβρίου 2017.