Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις για τη θέση 03/2023 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2024 καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψήφιους καθώς και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.