Αναζήτηση
   
 Ομιλίες - Παρουσίασεις

 

Ημερολόγιο

 


Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • Δελτίο Τύπου για Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη στη ΡΑΕΚ 02/03/2015
 • Προκήρυξη Θέσεων
 • Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για δημοσίευση των σχολίων που λήφθηκαν αναφορικά με δύο Προσχέδια Ρυθμιστικών Αποφάσεων
 • Σχόλια που λήφθηκαν αναφορικά με το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης, Λεπτομερής Σχεδιασμός για Διαφοροποίηση του πλαισίου της Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου
 • Σχόλια που λήφθηκαν αναφορικά με το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης, Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού
 • Ανακοίνωση ΡΑΕΚ αναφορικά με δύο Προσχέδια Ρυθμιστικών Αποφάσεων των οποίων η περίοδος διαβούλευσης έχει λήξει και τα σχόλια που λήφθηκαν
 • Προσωρινό μέτρο μη διακοπής σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους καταναλωτές κατά τις κρίσιμες περιόδους
 • Παράταση για υποβολή σχολίων, ενστάσεων, ή/και προτάσεων στο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τον λεπτομερή σχεδιασμό για διαφοροποίηση του πλαισίου της Ρύθμισης της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Παράταση για υποβολή σχολίων, ενστάσεων ή/και προτάσεων στο Προσχέδιο Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού
 • Δελτίο Τύπου "Οι νέες Ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου"
 • Παρουσίαση Μελέτης "Οι νέες Ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου"
 • Ανοικτή Πρόσκληση Παρουσίασης της Μελέτης "Οι νέες Ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειαςτης Κύπρου"
 • Ανακοίνωση Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τον λεπτομερή σχεδιασμό για διαφοροποίηση του πλαισίου της Ρύθμισης της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τον λεπτομερή σχεδιασμό για διαφοροποίηση του πλαισίου της Ρύθμισης της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Draft Regulatory decision on the proposal detailed design for amending the Regulatory Framework of the Operation of the Electricity Market in Cyprus
 • Απόφαση ΡΑΕΚ 1191/2014, Λεπτομερής σχεδιασμός διαφοροποίησης του πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού
 • DRAFT Statement on Regulatory Practice and Methodology of Electricity Tariffs
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΡΑΕΚ με E-Control 14/11/2014
 • Συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας και Ρυθμιστών Ενέργειας Ισραήλ 20/10/2014
 • Energy Regulation: A Bridge to 2025 Conclusions Paper
 • Χαιρετισμός Προέδρου ΡΑΕΚ στο διεθνές συνέδριο 'DEMSEE'
 • Μελέτη Συμβούλων ΡΑΕΚ αναφορικά με την Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο 09/09/2014
 • Evaluation and Restructuring of the electricity market in Cyprus 09/09/2014
 • Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014, Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία χωριστών Λογαριασμών
 • Ρυθμιστική Απόφαση 03/2014, Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
 • Ρυθμιστική Απόφαση 04/2014, Λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
 • Δελτίο Τύπου ΡΑΕΚ σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής με τη χρήση Φ/Β
 • Παραλαβή αιτήσεων Αυτοπαραγωγής με χρήση Φ/Β Συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες
 • Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για πώληση και μεταβίβαση Αδειών Φ/Β Συστημάτων
 • Δελτίο Τύπου ΡΑΕΚ σχετικά με Ανακοίνωση της ΑΗΚ ημερομηνίας 09/04/2014
 • Ανακοίνωση ΡΑΕΚ σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της ΑΗΚ
 • Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Λειτουργών MEDREG
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για Ρυθμιστικές λογιστικές οδηγίες για την ετοιμασία χωριστών λογαρισμών
 • Ώρες Λειτουργίας Κοινού
 • Χαιρετισμός Προέδρου ΡΑΕΚ στο 3ο Ενεργειακό Συμπόσιο
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
 • Απόφαση για μείωση στις Διατιμήσεις της ΑΗΚ
 • Ρυθμιστική Απόφαση 01/2014, Ρυθμιζόμενη βάση αξιών παγίων και επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ για το έτος 2014
 • Παράδοση Ετήσιας Έκθεσης ΡΑΕΚ για το 2012 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 • Απόφαση 1004/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ
 • Δελτίο Τύπου Λειτουργικοί Έλεγχοι ΑΗΚ
 • Απόφαση 973/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ
 • Απλοποίηση Σχεδίου εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων
 • Απόφαση 969/2013 για Προϋπολογισμό ΔΣΜΚ για το 2014
 • Ρυθμιστική Απόφαση 03/2013 Πολιτική χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής
 • Ρυθμιστική Απόφαση 02/2013 Χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Υπηρεσιών Συστήματος για το 2014
 • Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων
 • Απλοποίηση σχεδίου εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων Αυτοπαραγωγής
 • Παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τη νέα πολιτική χρέωσης για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Υπηρεσιών Συστήματος για το 2014
 • Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών - ΥΔΩ
 • Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση 01/2013 Επιβολή ΥΔΩ
 • Διευκρινήσεις Ανακοίνωσης Συστήματος Συμψηφισμού και Αυτοπαραγωγής
 • Έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ
 • Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Φ/Β (Net-Metering
 • Απόφαση 908/2013
 • Απόφαση 909/2013
 • Απόφαση 913/2013
 • Απόφαση 919/2013
 • Τροποποίηση ανακοίνωσης ημερομηνίας 04/07/2013 αναφορικά με το Σχέδιο Β (Αυτοπαραγωγή σε εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες
 • Τέλη εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού μετρήσεων
 • Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης περί επιβολής ΥΔΩ, Διατίμηση για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες
 • Απόφαση ΡΑΕΚ 881/2013 για Φωτοβολταϊκά
 • Έκτακτη Προσωρινή Μείωση Ετήσιων Τελών Αδειών Προμήθειας
 • Καθορισμός Εξουσιοδοτημένου Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
 • Προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για παροχή άδειας/εξαίρεσης από άδεια σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού
 • Απόφαση ΡΑΕΚ σε σχέση με την έκτακτη προσαύξηση και την ρήτρα καυσίμου στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Τροποποιητικός Νόμος Ν.211(Ι)/2012-Αναστολή παραλαβής αιτήσεων για άδεια προμήθειας
 • Χρηματοδότηση Παγίων των Δικτύων της ΑΗΚ και Ρυθμιζόμενη βάση αξιών παγίων
 • Έγκριση Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
 • Υπόμνημα ΡΑΕΚ για μέτρα προώθησης ΑΠΕ
 • Παράδοση ετήσιας έκθεσης ΡΑΕΚ για το 2011 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 • Μεταβίβαση αδειών και εξαιρέσεων από άδεια κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Proposals for the Strategic Guidelines for the development of Natural Gas Sector
 • Απόφαση ΡΑΕΚ για Διαφοροποίηση και Αναϊσορρόπηση Διατιμήσεων της ΑΗΚ από 01/07/2012
 • Εισηγήσεις ΡΑΕΚ για κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης του τομέα Φυσικού Αερίου
 • Περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής ΄πώλησης ηλεκτρισμού, Νόμος του 2012
 • Αναθεωρημένοι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 3.0.1
 • Διαδικασίες αναφορικά με εξέταση παραπόνων καταναλωτών της ΑΗΚ
 • Τιμή Αγοράς από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
 • Δελτίο Τύπου ΡΑΕΚ για πρόταση Κανονισμού ΕΕ για Ενεργειακές Υποδομές και ο ρόλος των Ρυθμιστικών Αρχών
 • Έκτακτη Ενεργειακή Κρίση μετά το ατύχημα της 11ης Ιουλίου 2011, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις , Διατάγματα • Powered By SpiderCMS v1.6. Design By Webworx, ©2004 SpiderNet Services Ltd.