Θέσεις Εργασίας Δημοσίευση 17/03/17

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις (για Μόνιμο Προσωπικό) από άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τα Σχέδια Υπηρεσίας όπως περιγράφονται πιο κάτω: 

 
Αριθμός Γνωστοποίησης Αριθμός Θέσεων Θέση Κλίμακα
02/2017 1 Λειτουργός Ενέργειας (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων/ Νομικές Υπηρεσίες)  Α9-11-12
03/2017 1 Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Α2-5-7(ii)

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ, μέχρι  την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους πιο κάτω.